Adresseavisen 250 år

28. august 1767: «Klokken er syv, natten er omme!»

Vekterne varslet slutten på natten.

Adresseavisen den 28. august melder at «Paa Tirsdag førstkommende begynder Gade-Vægterne, som ere 19 i Tallet, at forrette sine sædvanlige Raab (rop), hvormed continueres (fortsettes) til ultimum Aprilis (Slutten av April)».