Adresseavisen 250 år

30. oktober 1767 - Tre prester ordinert til «Det hellige Præste-Embededet»

Under overskriften “Adskilligt Nyt” kan vi den 30. oktober lese at tre nye prester har blitt ordinert av “Hans Høyærværdighed Hr. Biskop Gunnerus”:

Foto: Stein Olle Johansen, Seksjonssjef ved Gunnerusbiblioteket. 

Johan Ernst Gunnerus var født og oppvokst i Christiania, men hadde blitt utnevnt til biskop i Trondhjems stift sommeren 1758 - ni år før artikkelen i Adresseavisen stod på trykk.  Til tross for sin geistlige karriere er Gunnerus først og fremst kjent for sitt akademiske virke, som ivrig naturforsker og grunnlegger av Norges første vitenskapelige akademi: Det Trondhiemske Selskab, senere Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Navnebyttet inntraff i selveste 1767, samme år som opprettelsen av både Adresseavisen og Thomas Angells Stiftelser. Selskapet hadde fått kongelig stadfestelse av sine statutter, og kunne derfor smykke seg med den rojale tittelen.