Vil lære barna sine å brenne for å redde HB-kulturen

Den store hjemmebrentindustrien har i mange år ligget brakk. For å unngå at trøndersk kulturhistorie går tapt, lærer «Reidar» seg og sine å brenne.

Brennerbasen: På en låve i en trøndersk kommune møtes noen gode venner i ny og ne for å lage hjemmebrent. De gjør det ikke for å selge, men for å holde en gammel trøndersk kultur i live. 

- I dag kan man få tak i alt, men skikkelig god hjemmebrent er det ikke så enkelt å komme over lenger, sier «Reidar».