Før og nå:

Sverresborg ca. 1915 og 2018

Unger på ski kunne boltre seg fritt på de åpne jordene på begge sider av den gamle kongeveien innunder Svalsberget.

Den høye, merkelige bergknatten hadde navn etter borgen som kong Sverre bygde på toppen. Lokalt ble berget kalt «Svarsberget», med en uttale som gjorde forbindelsen med gammel sagatid enda tydeligere.