Old Route E6: Åsen - Ulsberg

Fra sans og samling langs E6

Bit for bit åpnes ny og strakere vei gjennom Trøndelag. Men omveien er alltid den snareste veien til artige opplevelser. Her fra et tilfeldig møte i Soknedal.

  Foto: Håvard Jensen

Men la oss ta det fra begynnelsen.