Fremad Guds soldater

84% av verdens befolkning er troende. Og stadig flere identifiserer seg med organisert religion.

Størst: Den katolske tro er den største trosrettningen innen kristendommen, som igjen er verdens største religion målt antall troende. Her ser vi Pave Francis velsigne en statue av Maria og et krusifiks som dagen etter skal sendes til Panama. Foto: Scanpix 

Antallet troende i verden øker progressivt. Unntakene er Vest-Europa og Nord-Amerika. I alle andre deler av verden opplever de tre store verdensreligionene stor vekst. Og paradoksalt nok er det kreasjonismen som vokser mest i Europa.