Før og nå:

Gamle Oslovei 1971 og 2018

Gamle Oslovei ble som ny da store anleggsarbeider gjorde veien bred og moderne sommeren 1971.

Utvidelsen skar seg gjennom villahager og jevnet ut bakketoppen som hadde gjort denne strekningen forbi Bukkvollan uoversiktlig og farlig. De nærmeste huseierne var ikke blide, men biltrafikken gled unektelig mer smidig forbi så snart veien lå ferdig noen måneder etter.