Kunsten å se:

Å måle med blikket

«Med egen kropp må jeg måle meg frem til midtpunktet mellom for nært og for langt unna.»

  Foto: Øystein Klakegg

Det er ikke vanskelig å se for seg et landskap her. Noen voldsomme koller i brun mold. Eller står vi lenger unna? Er det et eldgammelt, enormt skoglandskap? Om det er ett element som ofte går igjen i landskapsbilder, så er det horisontlinjen. Her er den kanskje også tilstede, som den rette grønne streken øverst? Det er et gummibånd i sterk fargekontrast til bildets ellers tjærebrune tone.