Utenriks:

Tror på makten som ligger i bøkene

Da Liu Suli satt fengslet for å ha ledet demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, bestemte han seg for å fortsette kampen for å få lov til å tenke fritt.

Stille kamp: Liu Suli har tro på at bøkene han selger kan lære kineserne å tro på verdier som frihet og demokrati. 

I 1989 var Liu Suli en av de unge demonstrantene som ledet an protestene på Den himmelske freds plass i Beijing. Han var medlem av et lite, selvorganisert parti som krevde frihet og demokrati, og hver dag holdt han pressekonferanse på plassen som partiets representant.