Kunsten å se:

Mer av dette, takk!

Det var en gang at noen samtidskunstnere hevdet at offentlig støtte og stipendpenger var «rene penger», mens penger som var kommet fra salg av egen kunst, var «urene penger».

Hvor og når: En vegg i desember-salgsutstillingen i Galleri Dropsfabrikken, Nedre Ila 27, Trondheim. 

Som om det å gi uttrykk for at du ville selge kunsten din automatisk betød at du hadde bukket under for en slags markedsliberalisme, hadde kommersialisert ditt uttrykk eller på annet vis hadde solgt deg til ett bestemt image og var bundet av å være «i stallen» til et galleri. Som om penger fra et kommersielt eller privat marked sto lavere i kurs enn midlene til den frie samtidskunsten, altså den kunsten som befant seg i visningsrommene, og som ikke solgte, men bare ble vist.