Munkegata 1911 og 2018

Nye år kom med stadige tekniske fremskritt.

Automobilen var omkring 1910 et nytt innslag i bybildet, men ennå ganske sjelden å se både i Munkegata og byens øvrige brede gater, som hadde plass nok også til dette moderne kjøretøyet.