Innherredsveien 1910 og 2019

Da Bakke kirke sto ferdig i 1715, kunne ingen ane at kirka en gang skulle stå til hinder for trafikken til og fra byen.

Men to hundre år etter var det blitt et stort problem at den stakk langt ut i den travle Innherredsveien. Ved kirka var veien snevret kraftig inn, og trikken måtte smyge seg i en bue forbi den gamle bygningen. Noen tok til orde for at kirka måtte rives. Men den skulle overleve denne konflikten, slik den var reddet fra ødeleggelse en gang før, under det svenske angrepet på Trondheim i 1718. Da ble Bakklandet brent som et forsvar for byen, men biskop Peder Krog ba pent for den nye kirka og ble hørt. Bakke kirke ble stående igjen som eneste bygning øst for elva, mens resten av Bakklandet lå i ruiner.