Ilevollen ca. 1912 og 2019

Store snøfall har forekommet til alle tider, og heller ikke for hundre år siden var folk sene med å komme seg ut.

Gater og fortau ble også den gang forholdsvis raskt ryddet for fremkommelig ferdsel, og fra Ilevollen kunne trikken gå som vanlig gjennom byen og ut til endestasjonen på Buran. Denne strekningen på 3,5 km ble i 1913 forlenget 400 m til Voldsminde, slik at trikken ble lett tilgjengelig for enda flere av byens innbyggere.