Posten mortem

Det er ikke så ofte jeg hisser meg opp. Ganske sjelden, faktisk.

Jeg går ikke i fistel om det dukker opp en ny bomstasjon på en strekning jeg ferdes ofte. Jeg klikker ikke i vinkel om drivstoffavgiften går opp noen øre. Jeg liker ikke at strømprisene går i været når du trenger den som mest, men jeg tar det ikke ut i kommentarfeltene av den grunn.