Før og nå

Museumsplass 1910 og 2019

Byen vokste stadig, og nye områder ble regulert til gater, plasser og store leiegårder.

På få år endret også deler av Kalvskinnet seg betydelig og inngikk snart som en del av det moderne Trondhjem. Her ble den gamle Skøitebanen omskapt til park under navnet Museumsplass i 1909, og samme år fikk den nye gata på nordsiden navnet Hans Hagerups gate.