Enkelt å fjerne Trondheims verste flaskehals

Køen mellom Kroppan bru og Omkjøringsveien, kan fjernes med enkle grep, mener trafikkforsker. Alt fra i dag kan køen reduseres, om du og alle andre hjelper til.

Bildet under er tatt fra Siemens-område og viser trafikken fra Kroppan bru mot Omkjøringsveien (bilene som svinger ut i nedkant av bildet). Vegvesenets tall viser en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 48 000 over Kroppan bru (begge retninger). 2 av 3 av disse bilene (32 000 stk) skal til/fra Omkjøringsveien. I tillegg kommer en ÅDT på 14 000 biler via rampene til/fra Sluppen bru. Kun 17 000 av de 48 000 bilene skal i retning til/fra Trondheim sentrum.  

Alle hverdager er køen der, fra Okstadbakken og Kroppan bru, og videre inn mot Omkjøringsveien.