Kunsten å se

Bulder og brak i Bispegata

Dette maleriet har et heftig uttrykk. Fargene vrir seg liksom inn i hverandre og fyller hele lerretet.

Kunstbildet: Turid Mathiesen Kvålsvoll   Foto: Monica A. Svorstøl

Det er nesten umulig å anslå hvor mange forskjellige farger som er benyttet her. Noen områder er preget av sterke klare farger, andre steder blander fargene seg så man helt mister tellingen.