Kunsten å se

Flytende teppe

Her møtes to vidt forskjellige uttrykk på midten. En sirlig, stram, detaljtett øverste halvdel brytes av med en vill, løs og kaotisk nedre del.

  Foto: Dag-Arve Forbergskog

Øverste halvdel er todimensjonal - flat som et bilde på veggen - mens nedre del bryter utover, tredimensjonalt som en skulptur, fossende ut i rommet. En kaotisk kombinasjon. Hvordan vi leser dette arbeidet avhenger selvfølgelig helt av leseretning: Ovenfra og ned eller nedenfra og opp?