Se på kunst

Se det for deg

I en tekst ble dette bildet omtalt som en «skisse». Hva som ligger i dette begrepet, er ikke helt klart

  Foto: Dag Nilsen

I en tekst ble dette bildet omtalt som en «skisse». Hva som ligger i dette begrepet, er ikke helt klart. En skisse kan være så mangt, en hurtig utført illustrasjon, et detaljert utkast før en endelig teknisk tegning, eller rett og slett et flatt bilde av noe som skal utføres i tre dimensjoner.