Før og nå

Rydningen 1974 og 2019

Selvbyggernes tid var ennå ikke over i 1970-årenes Trondheim.

Store tomtefelter ble lagt ut til folk som ville bygge seg hus med egne hender. I Rydningen hadde godt over tusen søkt om de ca. hundre tomtene som var regulert i dette ulendte området nedenfor Kystad. Utvalget blant søkerne ble gjort av kommunens myndige tildelingsnemnd. Mange av de heldige gikk raskt i gang, og våren 1974 var rundt 40 grunnmurer satt opp i løpet av noen få uker.