Før og nå

Bellevue/Fagervika 1918 og 2019

4. juni 1910 åpnet konditor Fr. Hahn restaurant-paviljongen Bellevue i Fagervika og skaffet dermed Trondheim et populært utfluktssted som ble holdt i drift i nesten 50 år.

Foto 1918: Postkort utgitt av johan F. Svendsen Musik og Kunsthandel, Trondhjem

Siden ble det satt opp en svær oljetank på den flotte utsiktstomten, der en høy, buet mur av naturstein fortsatt står som et minne over denne attraksjonen som byen mistet og aldri greide å erstatte.