Kunsten å se

Sikk - sakk, vi drypper på tak tikk - takk, det regner i dag

I grunnen er bakgrunnen for tom. Generelt grå og lite dynamisk.

  Foto: DROPSFABRIKKEN

Men disse sorte strekene som seksjonerer opp billedflatene, skaper struktur i bildet, får meg til å like den grå tomheten som dominerer bakgrunnen. Dessuten finnes det små smale felter i bunnen og øverst i høyre hjørne som trykker rommet ytterligere sammen – gjør det til en tett liten scene.