Kjøpmannsgata 1967 og 2019

Trafikken gikk begge veier i Kjøpmannsgata.

Bilparken var preget av Opel Blitz, folkevognbusser, og Volvo Duett. Autocar hadde bilsalg på hjørnet mot Olav Tryggvasons gate, der Trokofa reklamerte for sin konfeksjon med et stort og prangende neonskilt på taket.