Før og nå

Nedre Elvehavn 1984 og 2019

Trondhjems Mekaniske Verksted var lagt ned året før, og det store spørsmålet var hva det gamle industriområdet skulle brukes til.

Foto: Monrad Kjellby 1984 og Kjell A. Olsen

I 1984 var forslagene mange og spente vidt. Men ennå tok det 12-13 år før det skjedde noe større på området.