Pasientombudet svarer:

«Jeg er bekymret for min sønn som er tvangsinnlagt under psykisk helsevern»

Hvilken klagerett har nærmeste pårørende til pasienten i slike tilfeller?

Illustrasjon: Britt Eirin Johansen/Shutterstock  Foto: Illustrasjon:

Min sønn på 23 år er tvangsinnlagt i institusjon under tvungent psykisk helsevern, og som nærmeste pårørende lurer jeg på hvilke klagemuligheter jeg som mor har, når han er tvangsinnlagt.