Før og nå

Torvet ca. 1950 og 2019

Torvet i Trondheim er på det nærmeste ferdig og er igjen blitt den store åpne plassen som har vært et særtrekk i byen i godt over 300 år.

Her er det satt opp ei stor julegran hvert år siden 1920, slik at årets tre er nummer hundre i rekken. Tradisjonen holdes ved like, selv om treet ikke lenger står like uforstyrret på Torvet. I våre dager byr både tettstilte boder og høye spisstelt på konkurranse.