Før og nå

Erling Skakkes gate 1 b-c 1974 og 2019

Med et råbygg av flunkende nye materialer tydet lite på at det var et av byens eldste hus som ble gjenreist i Erling Skakkes gate våren 1974.

Men noen måneder etter fremsto den nye gården likevel som et gammelt og fornemt trepalé. Med fasaden i behold, så huset likedan ut som det hadde gjort i Søndre gate 4, den gang dette var Adresseavisens gård.