Kunsten å se

Markante trekk

Portrettsjangeren er blant kunstens mest utbredte og velkjente. Kunsten å få det ytre til å speile det indre.

  Foto: Tom Sandberg

Å få frem et menneskes partikularitet, enten ens egne trekk i form av et selvportrett eller en annens i form av et portrett. Eller kanskje som en gruppe, i et gruppeportrett, der likheter eller ulikheter kan gjenspeiles på effektfullt vis – alt etter hvilke visjoner og ferdigheter portrettøren er i besittelse av.