Før og nå:

Elgeseter gate 21, 1965 og 2020

Da Drosjeeiernes salgslag innviet sitt store og moderne parkeringshus 6. oktober 1965, var det neppe noen som tenkte seg at det bare vel 50 år etter skulle rives og erstattes med et boligbygg.

Biltrafikken var økt formidabelt på få år, og behovet for parkeringsplasser økte kraftig fra år til år. Parkeringshus var en fremtidsrettet løsning på storbyens parkeringsproblemer.