TELEFONBESØK: VI VEKKER TIL LIVE EN NY TRADISJON. Å RINGE ET VILT FREMMED MENNESKE FOR Å SLÅ AV EN PRAT

Slå ring

Vi skal ikke ringe på, vi skal ringe til, sa Erna. Vi tok henne på ordet.

Metoden er enkel: