Pasienombudet svarer

Nærmeste pårørende – hvilke rettigheter har jeg?

Jeg er pårørende for to eldre foreldre og lurer rett og slett på hvilke rettigheter jeg har vedrørende hva som blir bestemt overfor dem?

Pasientombudet svarer: