Denne gården rommer også minner om smittsom sykdom og isolasjon

Ilsviken gård er et minne om forgangne tider, om borgerlig luksus og idyll.

Men gården rommer også et helt annet minne – om smittsom sykdom og isolasjon.