Kunsten å se

Dette veggmaleriet er allerede utdatert

Hva som er et maleri og et veggmaleri vil vel alltid diskuteres. Men dersom en kunstner maler på en vegg – uansett hvordan strekene og formasjonene ser ut – er det per definisjon et veggmaleri.

  Foto: KORO/Ole John Aandal

Den sorte skriften på denne hvite veggen er malt. Det ligner maskinskrift. Og det maskinelle uttrykket gjenfinnes i innholdet: På engelsk ramses en rekke bergarter opp, med tilhørende kubikk-kilometer bak hver oppføring.