Det beste med 17. mai var null stress

Er det en klisjé å si at koronapandemien avslører enkelte dårlige sider ved vårt levesett? Jeg spør en kollega. Hun svarer nei. Hun opplever nå mindre stress og mer ro. - Dessuten er det godt å ta hele huset i bruk. Det har vi jo ikke tid til ellers, sier hun.