Lunsjgjengens karantenekviss 13

Kom traktoren til Trøndelag på 1870-tallet?