Kunsten å se

Ordene løser seg opp og blir til et bilde

Det tar kanskje litt tid å stille inn blikket. Er dette gult på hvit bakgrunn eller hvitt på gul bakgrunn?

  Foto: Märit Aronsson

Det er ikke bare streker og kruseduller. Her og der kan en skimte noe som ligner bokstaver. En opp ned f i løkkeskrift. En slags t riktig vei. Jo da, det er en form for språk å skimte her.