Kunstneren insisterer her på hva et maleri er

Fotografiet viser ett av mange møterom på en ny videregående skole. Maleriet henger i samme rom. Ett av flere malerier med lignende motiver.

Her er kunstneren, som én av flere deltagende kunstnere, bedt om å arbeide frem noen stedsspesifikke kunstverk til bruk i skolens lokaler. Som kjent settes en sum av til kunst i alle offentlige byggeprosjekter.