Gull fra arkivet

Midtbyen 2

Fra Kjøpmannsgata til Prinsenkrysset. Mye er det samme, mye har forandret seg.