Adressakviss nr 4:

Er dette TSOs første kvinnelige sjefdirigent?