Adressakviss 8

Adressakviss nr. 8

Verdens største kjernefysiske eksplosjon fant sted her.