Adressakviss nr. 9:

Var det her «Finn-Kirsten» ble henrettet i 1674?