På benken: Tore Anton Gulbraar

Mil etter mil

Han var en seig pilegrimsvandrer, en smidig markatraver, en dristig fjellklatrer og en listig sjarmør.

Tore Anton Gulbraar (86) er godt skodd, der han sitter i andre etasje på Solsiden.