Adressakviss 13

Vet du hvilken plantefamilie denne tilhører?