Kunsten å se

Motivet kan vekke assosiasjoner til mange sider ved livet

Maleriet heter «Relasjon». Hva som relaterer til hva, og på hvilken måte, er uklart.

  Foto: Cathrine Wang/KORO

De klumpete, kjøttfulle menneskekroppene står i skarp kontrast til den mørke bakgrunnen. De er markante former fanget i et nokså kaotisk billedrom, malt med tidvis fete, voldsomme strøk.