Adressakviss 19

Fullfør strofen: «Det er ikke morsomt å spise sin mat...»