Kunsten å se:

Det er ikke størrelsen som teller

Til tross for sin beskjedne størrelse ruver den i kunsthistorien.

Dette bildet er i grunnen to bilder i ett. Fargevalget skiller det ene (laget) fra det andre. Den rustrøde fargen utgjør hovedbildet, og så ligger denne runde blå formen der som en slags foreslått størrelse, bakenfor eller over den stående menneskefiguren.