Adresseavisens 22

Hvilket år fant «Praha-våren» sted?