Adressakvissen

Hvilken kongelig person har tittelen Prince of Wales?