Gull fra arkivet

Ilsvikøra

«For på Ilsvikøra der hi dem sans, for træhus og gammeldans.»