Gull fra arkivet

Øst i byen

Arbeiderstrøkene som forsvant.